2021 Genel Kurul Toplantı Duyurusu

 Sitemizin 2020 – 2021 genel kurul toplantısı 14 ağustos 2021  Cumartesi günü  saat 20:00 ‘de İzmir ili, Çeşme ilçesi Germiyan köyü/Mah. Altın havuz sitesi sosyal tesislerinde, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 21 ağustos 2021 cumartesi günü  saat 20:00’de  aynı adreste çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verilmiştir. Buna göre :                                                                                   

1. Genel kurul gündem maddeleri EK -1’de bilgilerinize sunulmuştur.

2. Genel kurul toplantısına katılmayacak sakinlerimiz için vekaletname örneği EK-2’de sunulmuştur.

          Yönetim kurulu Tarafından Hazırlanan  2021 – 2022  Tahmini taslak     bütçesi ,2020 – 2021 çalışma dönemi gelir-gider tablosu ve 2021 – 2022 çalışma dönemi faaliyet raporu Ağustos/2021 ayı ilk haftası içinde Sayın üyelerimize sunulacaktır.

Yapılacak toplantıdan sitemiz faydalı sonuçlar elde edilmesini temenni eder, bütün site sakinlerimize saygılar sunarız.

                                                                      YÖNETİM KURULU