2023 Genel Kurul Toplantı Duyurusu

       Sitemizin 2022 – 2023 genel kurul toplantısı 12 Ağustos 2023 Cumartesi günü saat 20:00’de İzmir İli, Çeşme ilçesi, Germiyan Mahallesi Altınhavuz Sitesi Sosyal Tesislerinde yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 19 Ağustos 2023 Cumartesi günü saat 20:00’de  aynı adreste çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verilmiştir. Buna göre;

 1. Genel Kurul gündem maddeleri EK-1’de bilginize sunulmuştur.
 2. Genel Kurul toplantısına katılamayacak sakinlerimiz için vekaletname örneği Ek-2’de sunulmuştur.

Yönetim kurulu tarafından hazırlanan 2023 – 2024 tahmini taslak bütçesi, 2022 – 2023 çalışma dönemi gelir-gider tablosu ve 2022-2023 çalışma dönemi faaliyet raporu Ağustos/2023 ayı ilk haftası içinde Sayın Üyelerimize sunulacaktır.

Yapılacak toplantıdan sitemiz için faydalı sonuçlar elde edilmesini temenni eder, bütün site sakinlerimize saygılar sunarız.

 

 

 

EK-1

GÜNDEM

 1. Açılış ve saygı duruşu
 2. Divan heyetinin teşkili için 1 başkan, 2 katip üye seçimi
 3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve 2022-2023 dönemi gelir-gider tablosunun okunması
 4. Denetim Kurulu raporunun okunması
 5. Okunan raporların ve gelir gider tablosunun müzakeresi
 6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesi
 7. Sitemize geçici personel çalıştırılabilmesi için yönetime yetki verilmesi
 8. Çalışanların kıdem tazminatı bütçesinin görüşülmesi
 9. Ev ve bahçe suyunun fiyatlandırılması ile elektriğe gelen zammın su maliyetine ve üyelerin elektrik ödemelerine yansıtılması için yönetime yetki verilmesi
 10. Çalışanların kıdem tazminatlarının bütçeye yansıtılması
 11. Sitemiz trafosunun Gediz A.Ş ye devri, ve üyelerin bireysel aboneliklerinin gerçekleştirilmesi konusunun görüşülmesi kararı  olumlu çıkarsa, site yönetimine yetki verilmesi, bu konudaki ücretlendirmelerin  üyeler tarafından belirli bir takvime göre ödemelerinin yapılması.
 12. 2023-2024 dönemi için tahmini bütçenin görüşülmesi ile aidat ve yatırım ek ödeme miktarının belirlenmesi
 13. Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi
 14. Dilek ve temenniler
 15. Kapanış

 

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

EK-2

Altınhavuz sitesi  Yönetim Kurulu ve Divan Kurulu Başkanlığına,

 

………………………… tarihinde yapılacak Genel Kurul toplantısında şahsımı temsil etmeye

 …………………………………………………… …’ı vekil tayin ediyorum. Bilginize sunarım.

 

Vekaleti verenin;                                                                                                                     İmza

Ad-Soyad                      :

Bağımsız Bölüm No   :